BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
Pliki do pobrania2015-09-17T01:30:40+00:00

DEPOZYTY - Regulaminy i wnioski dotyczące klienta indywidualnego

Wniosek o otwarcie Podstawowego Rachunku Płatniczego
Regulamin realizacji przez Bank poleceń wypłaty w obrocie dewizowym
Formularz zastrzeżenia środków dostępu
Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych
Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard
Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

DEPOZYTY - Regulaminy i wnioski dotyczące klienta instytucjonalnego

Regulamin realizacji przez Bank poleceń wypłaty w obrocie dewizowym
Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych
Formularz zastrzeżenia środków dostępu
Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

KREDYTY - Kredyty gotówkowe

Lista wymaganych dokumentów do wniosku kredytowego

Pozostałe

Biuletyn makroekonomiczny 04-2019
Biuletyn makroekonomiczny 05-2019
Opis polityki wynagrodzeń
Informacje o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej Banku i Zarządu Banku wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe
Biuletyn makroekonomiczny 11-2018
Protokół z Zebrania Przedstawicieli z dnia 24 marca 2018
Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych
Biuletyn makroekonomiczny 01-2019
REGULAMIN PROMOCJI - DOBRA RATA DLA STAŁYCH KLIENTÓW
Biuletyn makroekonomiczny 02-2019
Projekty uchwał
Regulamin obrad
Wykaz Banków biorących udział w promocji „Mastercard – karta praktyczna i ładna”
Oświadczenie Uczestnika Promocji
Biuletyn makroekonomiczny 12-2018
TPP Zgłoszenie problemu
Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków
Porządek obrad
Regulamin Mastercard - karta praktyczna i ładna
Sprawozdanie z działalności
Biuletyn makroekonomiczny 03-2019
Sprawozdanie finansowe
TPP Zamówienie
Załącznik 13 - Dane finansowe dla podmiotów prowadzących Księgi Rachunkowe
Opinia z badania sprawozdania finansowego
Załącznik 3 - Zasady przetwarzania danych osobowych - pełnomocnik
Załącznik 57 - Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkownika karty
Załącznik 2 - Wniosek o udzielenie, odnowienie kredytu odnawialnego
Załącznik 2 - Zasady rozpatrywania reklamacji
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Token MAA (mobilny)
Załącznik 1 - Wykaz banków biorących udział w promocji
Załącznik 1 - Wykaz banków biorących udział w promocji
Załącznik 2 - Zasady rozpatrywania reklamacji
Załącznik 12 - Dane finansowe dla podmiotów - Ryczałt Ewidencjonowany
Sprawozdanie biegłego rewidenta 2018
Regulamin Promocji „Kredyt mieszkaniowy – Spełnione marzenia”
Załącznik 3 - Zasady przetwarzania danych osobowych
Załącznik 15 - Dane finansowe dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą
Załącznik 11 - Dane finansowe dla podmiotów - Karta Podatkowa
Regulamin - Jesienne przyjemności VISA
Regulamin promocji KKS Lech Nowe rozdanie
Załącznik 3 - Zasady przetwarzania danych osobowych - uczestnik
Regulamin konkursu - "Wakacje z Orange 5"
Załącznik 10 - Dane finansowe dla podmiotów - KPiR
Załącznik nr 2 - Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków
Załącznik nr 1 - Wykaz Banków biorących udział w promocji
Biuletyn makroekonomiczny 10-2018
Regulamin Promocji  „Mastercard – więcej na wakacje” oraz Załącznik nr 3 - Zasady przetwarzania danych osobowych, Oświadczenie Uczestnika
Załącznik 14 - Informacja o prowadzonej działalności rolniczej
Załącznik 8 - Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu podatku oraz składek wobec ZUS_KRUS
Biuletyn makroekonomiczny 08-2018
Załącznik 9 - Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Regulamin promocji - "Wiele za niewiele"
Formularz informacyjny - Przeniesienie rachunku płatniczego
Załącznik nr 4 - Zasady przetwarzania danych osobowych pełnomocników
Bilans 2018
Umowa ramowa
Regulamin promocji „Visa – nadchodzą wielkie emocje”
Załącznik 5 - Klauzula informacyjna BIK
Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków
Wykaz Banków biorących udział w promocji Visa
Załącznik 56 - Upoważnienie (BIG IM+BIK+ZBP)
Załącznik 53 - Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych do wniosku o kredyt
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Importy
Załącznik nr 1 do regulaminu loterii promocyjnej "Kredyt wiosenny 2018"
Biuletyn makroekonomiczny 03-2018
Regulamin Promocji „Kredyt gotówkowy dla posiadaczy rachunku oraz karty płatniczej”
PORADNIK : E-SKŁADKA PYTANIA I ODPOWIEDZI
Oprocentowanie depozytów - obowiązujące od 03.12.2018 r.
Regulamin promocji „Kredyt gotówkowy dla posiadacza nieruchomości”
Regulamin loterii promocyjnej "Kredyt wiosenny 2018"
Załącznik nr 1 do regulaminu
Regulamin promocji - kredyt świąteczny
Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków
Regulamin promocji - RADOŚĆ Z ŻYCIA! VISA… TO POCZĄTEK
Załącznik nr 2 do regulaminu
Kredyt świąteczny - RRSO
Załącznik 6 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów
Załącznik 7 - Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów
TWOJE ŻYCIE W WYMIARZE MASTERCARD - Załącznik 3
Informacja o danych finansowych podmiotu.
Załącznik nr 1 do regulaminu promocji
Informacja o danych finansowych podmiotu.
Informacja o danych finansowych podmiotu.
TWOJE ŻYCIE W WYMIARZE MASTERCARD - Załącznik 1
Regulamin promocji "Twoja karta, Twoje możliwości" - Załącznik 2
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów
Biuletyn makroekonomiczny 09-2017
Oświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów
Informacja o danych finansowych podmiotu.
Regulamin Udzielania Kredytów Konsumenckich I Pożyczek
Regulamin promocji - "Plecak za doładowanie"
Arkusz informacyjny dla deponentów
Regulamin promocji "Twoja karta, Twoje możliwości" - Załącznik 1
Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji - "Twoje lato w wymiarze Mastercard"
TWOJE ŻYCIE W WYMIARZE MASTERCARD - Regulamin
TWOJE ŻYCIE W WYMIARZE MASTERCARD - Załącznik 2
Regulamin promocji "Twoja karta, Twoje możliwości"
Załącznik nr 2 do Regulaminu promocji - "Twoje lato w wymiarze Mastercard"
Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego
Regulamin loterii promocyjnej "Lokata SGB (Jesień 2016)"
Regulamin loterii promocyjnej "Lokata SGB (Jesień 2016)" - Załącznik nr 2
Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o debetową kartę płatniczą oraz o korzystanie z usługi bankowości elektronicznej
Regulamin promocji - "Z Mastercard dostajesz więcej”
Informacje ujawniane na podstawie art. 111a ust. 1 Prawa bankowego
Regulamin promocji
Biuletyn makroekonomiczny 11-2017
Biuletyn makroekonomiczny 04-2017
Oprocentowanie depozytów - obowiązujące od 02.01.2019 r.
Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe - Klient INSTYTUCJONALNY - obowiązuje od 01.09.2018 r.
Załącznik 1 - Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego, pożyczki pieniężnej
Warunki Korzystania z Portfela SGB
Klient Instytucjonalny - Wniosek o zmianę w elektronicznych kanałach dostępu
Regulamin loterii promocyjnej "Lokata SGB (Lato 2016)" - Załącznik nr 2
Biuletyn makroekonomiczny 05-2017
Sprawozdanie biegłego rewidenta 2017
Załącznik nr 1 do promocji Lokata SGB - Wiosna 2017
Biuletyn makroekonomiczny 03-2017
Załącznik 3 - Formularz danych klienta
Informacja o zebraniu przedstawicieli PBS - 2018 r.
Biuletyn makroekonomiczny 01-2017
Regulamin promocji - „Twoje lato w wymiarze Mastercard”
Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów
Przewodnik po Portfelu SGB
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Doładowania
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Terminarz
Biuletyn makroekonomiczny 06-2017
Klient Indywidualny - Wniosek o zmianę w elektronicznych kanałach dostępu
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Przepływy
Biuletyn makroekonomiczny 02-2017
Informacja o danych finansowych podmiotu.
Platforma Walutowa PBS - Instrukcja użytkownika
Biuletyn makroekonomiczny 07-2017
REGULAMIN PROMOCJI
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Wiadomości
REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH I POŻYCZEK
Regulamin loterii promocyjnej "Lokata SGB (Jesień 2016)" - Załącznik nr 3
Zebrania grup członkowskich w 2016 roku
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Geolokalizacja
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Lokaty
Formularz danych klienta
Minimalny zakres ubezpieczenia
Oprocentowanie kredytów - obowiązujące od 01.09.2018 r.
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Koszyk płatności
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Opis formatów i struktur plików importu i eksportu danych
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Kredyty
Rachunek zysków i strat 2017
Scenariusz testów
Regulamin loterii promocyjnej "Lokata SGB (Lato 2017)"
Przykładowy schemat importu/eksportu danych
RACHUNEK WYNIKÓW
Protokół z zebrania przedstawicieli PBS - 2017 r.
Regulamin promocji Lokata SGB - Wiosna 2017
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Konfiguracja dostępu
OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA
CBP - Arkusz testów
Załącznik nr 1 do regulaminu loterii promocyjnej "Lokata SGB (Zima 2017)"
BILANS
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Rachunki
Bilans 2017
Ocena stosowania ZŁK w 2017 roku
Dokumentacja Użytkownika – Suplement
Opis systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej
Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem – Raport za 2013 rok – aktualizacja
Regulamin loterii promocyjnej "Lokata SGB (Lato 2017)" - Załącznik nr 1
CBP - Ankieta
Oświadczenie na temat adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem w instytucji - 2016 rok
BILANS, RACHUNEK WYNIKÓW, OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA
Dokumentacja Użytkownika – Instrukcja konfiguracji przeglądarek internetowych
Zasady ładu korporacyjnego Poznańskiego Banku Spółdzielczego
Zasady polityki informacyjnej w zakresie kontaktów z klientami, udziałowcami i inwestorami
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Przelewy
Opis formatów i struktur plików wykorzystywanych do importu i eksportu danych
Regulamin działania zebrań grup członkowskich
Oświadczenie o posiadanych zobowiązaniach finansowych
BILANS, RACHUNEK WYNIKÓW, OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA
Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej
Przedsiębiorcy, którym Bank zleca wykonywanie czynności bankowych
BILANS, RACHUNEK WYNIKÓW, OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA
Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych
Dokumentacja Użytkownika
Statut Poznańskiego Banku Spółdzielczego
Regulamin loterii promocyjnej "Lokata SGB (Zima 2017)
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Nowa Bankowość Elektroniczna
KNF_przewodnik_BE.pdf
Oświadczenie dotyczące ryzyka - 2016 rok
Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe - Klient INDYWIDUALNY
Schemat organizacyjny Poznańskiego Banku Spółdzielczego
Ujawnienie informacji o charakterze jakościowym i ilościowym - 2016 rok Ujawnienie informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących profilu ryzyka Banku, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń oraz innych informacji podlegających obowiązkowym ujawnieniom - 2016 rok
Oprocentowanie kredytów - obowiązujące do 31.08.2018 r.
Sterownik czytnika kart chipowych (32/64bit) Pobierz plik

MD5: ef004927ffff4efe613d94c3ed33c4ae
SHA1: 4d9b1d05a84d89b9c5cb99e35518c4d8f10fb681

SZYBKI START - dla nowych użytkowników - Klient Indywidualny, Klient Firmowy
Oprocentowanie depozytów - obowiązujące do 02.12.2018 r.
Instrukcja obsługi - token VASCO 260
Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe - Klient INSTYTUCJONALNY - obowiązuje do 31.08.2018 r.

REKLAMACJE

Formularz reklamacji operacji kartowej dla klienta instytucjonalnego
Formularz reklamacji operacji kartowej dla klienta detalicznego
Formularz reklamacji dla klienta instytucjonalnego
Formularz reklamacji dla klienta detalicznego
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies. Akceptuję