wu-button-small
   BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
Pliki do pobrania2015-09-17T01:30:40+00:00

DEPOZYTY - Regulaminy i wnioski dotyczące klienta indywidualnego

Wniosek o otwarcie Podstawowego Rachunku Płatniczego
Regulamin funkcjonowania kart kredytowych klientów indywidualnych obowiązujący od dnia 21.10.2019 r.
Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych
Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard
Regulamin realizacji przez Bank poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

DEPOZYTY - Regulaminy i wnioski dotyczące klienta instytucjonalnego

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych
Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych
Regulamin realizacji przez Bank poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

KREDYTY - Kredyty gotówkowe

Lista wymaganych dokumentów do wniosku kredytowego

Pozostałe

RODO posiadacz rachunku kredyt
Oswiadczenie BIK
13_wzor_upowaznien_EDYTOWALNY.pdf
BILANS
RACHUNEK WYNIKÓW
OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA
Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem – Raport za 2013 rok – aktualizacja
RODO Dostawca zabezpieczenia
Regulamin promocji - "Z Mastercard dostajesz więcej”
Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków
Regulamin promocji „Visa – nadchodzą wielkie emocje”
Wykaz Banków biorących udział w promocji Visa
Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków
RODO Uzytkownik karty
Stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego (pobierz)
RODO wspolmalzonek
Nieruchomości na sprzedaż
Arkusz informacyjny dla deponentów
Informacja o danych finansowych podmiotu.
Informacja o danych finansowych podmiotu.
Informacja o danych finansowych podmiotu.
Informacja o danych finansowych podmiotu.
Informacja o danych finansowych podmiotu.
Bilans 2017
Bilans 2018
BILANS, RACHUNEK WYNIKÓW, OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA
BILANS, RACHUNEK WYNIKÓW, OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA
BILANS, RACHUNEK WYNIKÓW, OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Nowa Bankowość Elektroniczna
CBP - Ankieta
CBP - Arkusz testów
Scenariusz testów
Dokumentacja Użytkownika – Instrukcja konfiguracji przeglądarek internetowych
Oprocentowanie depozytów - obowiązujące od 05.06.2020 r.
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Geolokalizacja
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Konfiguracja dostępu
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Wiadomości
Dokumentacja Użytkownika
Dokumentacja Użytkownika – Suplement
Opis formatów i struktur plików wykorzystywanych do importu i eksportu danych
PORADNIK : E-SKŁADKA PYTANIA I ODPOWIEDZI
Formularz danych klienta
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Opis formatów i struktur plików importu i eksportu danych
Import i eksport danych w systemie Def3000/CEB (Pobierz plik)
Import i eksport danych w systemie SGB24 (Pobierz plik)
Import i eksport danych w systemie SGB24 Biznes (Pobierz plik)
Klient Indywidualny - Wniosek o zmianę w elektronicznych kanałach dostępu
Klient Instytucjonalny - Wniosek o zmianę w elektronicznych kanałach dostępu
KNF_przewodnik_BE.pdf
Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych
Załącznik nr 1 do regulaminu loterii promocyjnej "Kredyt wiosenny 2018"
Minimalny zakres ubezpieczenia
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Doładowania
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Importy
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Koszyk płatności
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Kredyty
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Lokaty
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Przelewy
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Przepływy
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Rachunki
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Terminarz
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Token MAA (mobilny)
Ocena stosowania ZŁK w 2017 roku
Informacje o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej Banku i Zarządu Banku wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe
Oprocentowanie kredytów - obowiązujące do 31.08.2018 r.
Oprocentowanie kredytów - obowiązujące od 01.09.2018 r.
Oprocentowanie kredytów - obowiązujące od 24.02.2020 r.
Oprocentowanie kredytów - obowiązujące od 08.04.2020 r.
Oprocentowanie kredytów - obowiązujące od 06.05.2020 r.
Sprawozdanie biegłego rewidenta 2018
Opinia z badania sprawozdania finansowego
Opis polityki wynagrodzeń
Opis systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej
Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów
Oświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów
Oświadczenie o posiadanych zobowiązaniach finansowych
Przedsiębiorcy, którym Bank zleca wykonywanie czynności bankowych
TPP Zamówienie
TPP Zgłoszenie problemu
Platforma Walutowa PBS - Instrukcja użytkownika
Porządek obrad
Regulamin obrad
Projekty uchwał
Protokół z Zebrania Przedstawicieli z dnia 24 marca 2018
Protokół z zebrania przedstawicieli PBS - 2017 r.
Formularz informacyjny - Przeniesienie rachunku płatniczego
Przewodnik użytkownika systemu Def3000/CEB (Pobierz plik)
Przewodnik użytkownika systemu SGB24 (Pobierz plik)
Przewodnik po Portfelu SGB
Przewodnik użytkownika systemu SGB24 BIZNES (Pobierz plik)
Rachunek zysków i strat 2017
Regulamin loterii promocyjnej "Lokata SGB (Lato 2017)"
Regulamin - Jesienne przyjemności VISA
Regulamin BLIK
REGULAMIN PROMOCJI - DOBRA RATA DLA STAŁYCH KLIENTÓW
Regulamin działania zebrań grup członkowskich
Regulamin promocji
Regulamin konkursu - "Wakacje z Orange 5"
REGULAMIN PROMOCJI
Regulamin promocji - kredyt świąteczny
Regulamin loterii promocyjnej "Kredyt wiosenny 2018"
Regulamin promocji Lokata SGB - Wiosna 2017
Regulamin loterii promocyjnej "Lokata SGB (Zima 2017)
Regulamin loterii promocyjnej "Lokata SGB (Jesień 2016)"
Regulamin Mastercard - karta praktyczna i ładna
Regulamin Promocji  „Mastercard – więcej na wakacje” oraz Załącznik nr 3 - Zasady przetwarzania danych osobowych, Oświadczenie Uczestnika
TWOJE ŻYCIE W WYMIARZE MASTERCARD - Regulamin
Regulamin promocji - "Plecak za doładowanie"
Regulamin Promocji "3400 Punktów"
Regulamin Promocji „Kredyt gotówkowy dla posiadaczy rachunku oraz karty płatniczej”
Regulamin promocji „Kredyt gotówkowy dla posiadacza nieruchomości”
Regulamin Promocji „Kredyt mieszkaniowy – Spełnione marzenia”
Regulamin Promocji Kredytu mieszkaniowego „Sprzedaż łączona”
Regulamin promocji KKS Lech Nowe rozdanie
Regulamin Udzielania Kredytów Konsumenckich I Pożyczek
REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH I POŻYCZEK
Regulamin promocji "Twoja karta, Twoje możliwości"
Regulamin promocji - RADOŚĆ Z ŻYCIA! VISA… TO POCZĄTEK
Załącznik nr 1 do regulaminu
Załącznik nr 2 do regulaminu
Regulamin Promocji „Wakacyjny kredyt prosto liczony”
Regulamin promocji - "Wiele za niewiele"
Kredyt świąteczny - RRSO
Przykładowy schemat importu/eksportu danych
Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej
Oświadczenie na temat adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem w instytucji - 2016 rok
Oświadczenie dotyczące ryzyka - 2016 rok
Sprawozdanie biegłego rewidenta 2017
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z działalności
Statut Poznańskiego Banku Spółdzielczego
Sterownik czytnika kart chipowych (32/64bit) Pobierz plik

MD5: ef004927ffff4efe613d94c3ed33c4ae
SHA1: 4d9b1d05a84d89b9c5cb99e35518c4d8f10fb681

Schemat organizacyjny Poznańskiego Banku Spółdzielczego
SZYBKI START - dla nowych użytkowników - Klient Indywidualny, Klient Firmowy
Instrukcja obsługi - token VASCO 260
Regulamin promocji - „Twoje lato w wymiarze Mastercard”
Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji - "Twoje lato w wymiarze Mastercard"
Załącznik nr 2 do Regulaminu promocji - "Twoje lato w wymiarze Mastercard"
Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe - Klient INSTYTUCJONALNY
Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe - Klient INDYWIDUALNY
Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe - Waluty WYMIENIALNE Obowiązuje od 15.12.2019 r.
Instrukcja parowania i obsługi Tokena Mobilnego MAA
Token mobilny SGB (Pobierz plik)
Ujawnienie informacji o charakterze jakościowym i ilościowym - 2016 rok Ujawnienie informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących profilu ryzyka Banku, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń oraz innych informacji podlegających obowiązkowym ujawnieniom - 2016 rok
Informacje ujawniane na podstawie art. 111a ust. 1 Prawa bankowego
Umowa ramowa
Warunki Korzystania z Portfela SGB
Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego
Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o debetową kartę płatniczą oraz o korzystanie z usługi bankowości elektronicznej
Wniosek COVID Klient indywidualny - (Pobierz)
Wniosek COVID Klient instytucjonalny - (Pobierz)
Załącznik 1 - Wykaz banków biorących udział w promocji
Załącznik 2 - Zasady rozpatrywania reklamacji
Załącznik 3 - Zasady przetwarzania danych osobowych - uczestnik
Załącznik 3 - Zasady przetwarzania danych osobowych - pełnomocnik
Załącznik 1 - Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego, pożyczki pieniężnej
Załącznik 10 - Dane finansowe dla podmiotów - KPiR
Załącznik 11 - Dane finansowe dla podmiotów - Karta Podatkowa
Załącznik 12 - Dane finansowe dla podmiotów - Ryczałt Ewidencjonowany
Załącznik 13 - Dane finansowe dla podmiotów prowadzących Księgi Rachunkowe
Załącznik 14 - Informacja o prowadzonej działalności rolniczej
Załącznik 15 - Dane finansowe dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą
Załącznik 2 - Wniosek o udzielenie, odnowienie kredytu odnawialnego
Załącznik 3 - Formularz danych klienta
Załącznik 5 - Klauzula informacyjna BIK
Załącznik 53 - Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych do wniosku o kredyt
Załącznik 56 - Upoważnienie (BIG IM+BIK+ZBP)
Załącznik 57 - Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkownika karty
Załącznik 6 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów
Załącznik 7 - Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów
Załącznik 8 - Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu podatku oraz składek wobec ZUS_KRUS
Załącznik 9 - Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Wykaz Banków biorących udział w promocji „Mastercard – karta praktyczna i ładna”
Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych
TWOJE ŻYCIE W WYMIARZE MASTERCARD - Załącznik 3
Oświadczenie Uczestnika Promocji
Załącznik nr 1 do regulaminu promocji
Regulamin loterii promocyjnej "Lokata SGB (Lato 2017)" - Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 do promocji Lokata SGB - Wiosna 2017
Załącznik nr 1 do regulaminu loterii promocyjnej "Lokata SGB (Zima 2017)"
Załącznik 1 - Wykaz banków biorących udział w promocji
Regulamin loterii promocyjnej "Lokata SGB (Lato 2016)" - Załącznik nr 2
Załącznik 2 - Zasady rozpatrywania reklamacji
Załącznik 3 - Zasady przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 1 - Wykaz Banków biorących udział w promocji
TWOJE ŻYCIE W WYMIARZE MASTERCARD - Załącznik 1
Regulamin promocji "Twoja karta, Twoje możliwości" - Załącznik 1
Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków
Regulamin promocji "Twoja karta, Twoje możliwości" - Załącznik 2
TWOJE ŻYCIE W WYMIARZE MASTERCARD - Załącznik 2
Załącznik nr 2 - Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków
Załącznik nr 4 - Zasady przetwarzania danych osobowych pełnomocników
Regulamin loterii promocyjnej "Lokata SGB (Jesień 2016)" - Załącznik nr 2
Regulamin loterii promocyjnej "Lokata SGB (Jesień 2016)" - Załącznik nr 3
Zasady polityki informacyjnej w zakresie kontaktów z klientami, udziałowcami i inwestorami
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów
Zebrania Grup Czlonkowskich 09.06.2020 r. (Pobierz plk)
Zebrania grup członkowskich w 2016 roku
Zasady ładu korporacyjnego Poznańskiego Banku Spółdzielczego
Informacja o zebraniu przedstawicieli PBS - 2018 r.

REKLAMACJE

Formularz reklamacji dla klienta detalicznego
Formularz reklamacji dla klienta instytucjonalnego
Formularz reklamacji operacji kartowej dla klienta detalicznego
Formularz reklamacji operacji kartowej dla klienta instytucjonalnego
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies. Akceptuję