Pliki do pobrania2015-09-17T01:30:40+00:00

DEPOZYTY - Regulaminy i wnioski dotyczące klienta indywidualnego

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych
1.Regulamin_kl.indywid..pdf
Informacja-dotyczca-rodzaju-i-zakresu-usug-oraz-dyspozycji-dostpnych-w-aplikacji.pdf
Rodzaj i zakres uslug dostepnych w aplikacji mobilnej
Limity-zlece-patniczych-w-aplikacji-mobilnej.pdf
Limity-zleceń-płatniczych-w-aplikacji-mobilnej
Oprocentowanie depozytów obowiązujące od 01.01.2021 r.
OŚWIADCZENIE-O-ODSTĄPIENIU-OD-UMOWY
OWIADCZENIE-O-ODSTPIENIU-OD-UMOWY-.pdf
przewodnik-po-aplikacji-SGB-Mobile
Pytania i odpowiedzi- 3D secure
Regulamin funkcjonowania kart kredytowych klientów indywidualnych
Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych
Regulamin_korzystania_z_aplikacji_mobilnej_SGB_Mobile.pdf
Regulamin_aplikacji_mobilnej_SGB_Mobile_dla_klientów_indywidualnych
Regulamin realizacji przez Bank poleceń wypłaty w obrocie dewizowym
SGBID Regulamin
Ocena stosowania ZŁK w 2019 roku
Wykaz_zmian_Klient_instytucjonalny1
Wniosek o otwarcie Podstawowego Rachunku Płatniczego
Zmiany w Bankowości

DEPOZYTY - Regulaminy i wnioski dotyczące klienta instytucjonalnego

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych
Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych
Regulamin realizacji przez Bank poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

KREDYTY - Kredyty gotówkowe

Lista wymaganych dokumentów do wniosku kredytowego

Pozostałe

RODO posiadacz rachunku kredyt
Załącznik 53 - Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych do wniosku o kredyt
Regulamin Zebrań Grup Członkowskich
Oswiadczenie BIK
Załącznik 5 - Klauzula informacyjna BIK
13_wzor_upowaznien_EDYTOWALNY.pdf
Załącznik 56 - Upoważnienie (BIG IM+BIK+ZBP)
RACHUNEK WYNIKÓW
OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA
Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem – Raport za 2013 rok – aktualizacja
RODO Dostawca zabezpieczenia
Regulamin promocji - "Z Mastercard dostajesz więcej”
Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków
Regulamin promocji „Visa – nadchodzą wielkie emocje”
Wykaz Banków biorących udział w promocji Visa
Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków
RODO Uzytkownik karty
Stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego (pobierz)
RODO wspolmalzonek
Nieruchomości na sprzedaż
Arkusz informacyjny dla deponentów
Informacja o danych finansowych podmiotu.
Informacja o danych finansowych podmiotu.
Informacja o danych finansowych podmiotu.
Informacja o danych finansowych podmiotu.
Informacja o danych finansowych podmiotu.
Bilans 2017
Bilans 2018
Bilans Banku 2019
BILANS, RACHUNEK WYNIKÓW, OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA
BILANS, RACHUNEK WYNIKÓW, OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA
BILANS, RACHUNEK WYNIKÓW, OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Nowa Bankowość Elektroniczna
CBP - Ankieta
CBP - Arkusz testów
Scenariusz testów
Dokumentacja Użytkownika – Instrukcja konfiguracji przeglądarek internetowych
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Geolokalizacja
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Konfiguracja dostępu
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Wiadomości
Dokumentacja Użytkownika
Dokumentacja Użytkownika – Suplement
Opis formatów i struktur plików wykorzystywanych do importu i eksportu danych
PORADNIK : E-SKŁADKA PYTANIA I ODPOWIEDZI
Formularz danych klienta
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Opis formatów i struktur plików importu i eksportu danych
Import i eksport danych w systemie Def3000/CEB (Pobierz plik)
Import i eksport danych w systemie SGB24 (Pobierz plik)
Import i eksport danych w systemie SGB24 Biznes (Pobierz plik)
Klient Indywidualny - Wniosek o zmianę w elektronicznych kanałach dostępu
Klient Instytucjonalny - Wniosek o zmianę w elektronicznych kanałach dostępu
KNF_przewodnik_BE.pdf
Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych
Załącznik nr 1 do regulaminu loterii promocyjnej "Kredyt wiosenny 2018"
Minimalny zakres ubezpieczenia
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Doładowania
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Importy
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Koszyk płatności
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Kredyty
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Lokaty
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Przelewy
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Przepływy
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Rachunki
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Terminarz
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Token MAA (mobilny)
Ocena stosowania ZŁK w 2017 roku
Informacje o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej Banku i Zarządu Banku wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe
Oprocentowanie depozytów - obowiązujące od 01.10.2020 r.
Oprocentowanie kredytów - obowiązujące do 31.08.2018 r.
Oprocentowanie kredytów - obowiązujące od 01.09.2018 r.
Oprocentowanie kredytów - obowiązujące od 08.04.2020 r.
Sprawozdanie biegłego rewidenta 2018
Opinia z badania sprawozdania finansowego
Opis polityki wynagrodzeń
Opis systemu kontroli wewnętrznej PBS
Opis systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej
Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów
Oświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów
Oświadczenie o posiadanych zobowiązaniach finansowych
Polityka Ładu Korporacyjnego
Przedsiębiorcy, którym Bank zleca wykonywanie czynności bankowych
TPP Zamówienie
TPP Zgłoszenie problemu
Platforma Walutowa PBS - Instrukcja użytkownika
Porządek obrad
Regulamin obrad
Projekty uchwał
Protokół z Zebrania Przedstawicieli z dnia 24 marca 2018
Protokół z zebrania przedstawicieli PBS - 2017 r.
Formularz informacyjny - Przeniesienie rachunku płatniczego
Przewodnik użytkownika systemu Def3000/CEB (Pobierz plik)
Przewodnik użytkownika systemu SGB24 (Pobierz plik)
Przewodnik po Portfelu SGB
Przewodnik użytkownika systemu SGB24 BIZNES (Pobierz plik)
Token mobilny SGB (Pobierz plik)
Rachunek zysków i strat 2017
Regulamin loterii promocyjnej "Lokata SGB (Lato 2017)"
Regulamin - Jesienne przyjemności VISA
Regulamin BLIK
REGULAMIN PROMOCJI - DOBRA RATA DLA STAŁYCH KLIENTÓW
Regulamin działania zebrań grup członkowskich
Regulamin promocji
Regulamin konkursu - "Wakacje z Orange 5"
REGULAMIN PROMOCJI
Regulamin promocji - kredyt świąteczny
Regulamin loterii promocyjnej "Kredyt wiosenny 2018"
Regulamin promocji Lokata SGB - Wiosna 2017
Regulamin loterii promocyjnej "Lokata SGB (Zima 2017)
Regulamin loterii promocyjnej "Lokata SGB (Jesień 2016)"
Regulamin Mastercard - karta praktyczna i ładna
Regulamin Promocji  „Mastercard – więcej na wakacje” oraz Załącznik nr 3 - Zasady przetwarzania danych osobowych, Oświadczenie Uczestnika
TWOJE ŻYCIE W WYMIARZE MASTERCARD - Regulamin
Regulamin promocji - "Plecak za doładowanie"
Regulamin Promocji "3400 Punktów"
Regulamin Promocji „Kredyt gotówkowy dla posiadaczy rachunku oraz karty płatniczej”
Regulamin promocji „Kredyt gotówkowy dla posiadacza nieruchomości”
Regulamin Promocji „Kredyt mieszkaniowy – Spełnione marzenia”
Regulamin Promocji Kredytu mieszkaniowego „Sprzedaż łączona”
Regulamin promocji Pożyczka świąteczna
Regulamin promocji KKS Lech Nowe rozdanie
Regulamin Udzielania Kredytów Konsumenckich I Pożyczek
REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH I POŻYCZEK
Regulamin promocji "Twoja karta, Twoje możliwości"
Regulamin promocji - RADOŚĆ Z ŻYCIA! VISA… TO POCZĄTEK
Załącznik nr 1 do regulaminu
Załącznik nr 2 do regulaminu
Regulamin Promocji „Wakacyjny kredyt prosto liczony”
Regulamin promocji - "Wiele za niewiele"
Regulamin Zebrań Grup Członkowskich
Kredyt świąteczny - RRSO
Przykładowy schemat importu/eksportu danych
Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej
Oświadczenie na temat adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem w instytucji - 2016 rok
Oświadczenie dotyczące ryzyka - 2016 rok
Sprawozdanie biegłego rewidenta 2017
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z badania 2019
Sprawozdanie z działalności
Statut Poznańskiego Banku Spółdzielczego
Sterownik czytnika kart chipowych (32/64bit) Pobierz plik

MD5: ef004927ffff4efe613d94c3ed33c4ae
SHA1: 4d9b1d05a84d89b9c5cb99e35518c4d8f10fb681

Schemat organizacyjny Poznańskiego Banku Spółdzielczego
Szczegółowy_wykaz_zmian_TOIP_Klient_indywidualny
Szczegółowy_wykaz_zmian_w_TOIP_Klient_instytucjonalny
SZYBKI START - dla nowych użytkowników - Klient Indywidualny, Klient Firmowy
Instrukcja obsługi - token VASCO 260
Oprocentowanie kredytów- obowiązujące od 08.02.2021r.
Oprocentowanie kredytów - obowiązujące od 08.02.2021r.
Taryfa opłat i prowizji pobieranych za czynności i usługi bankowe – Klient INDYWIDUALNY Obowiązuje od 01.02.2021 r.
Regulamin promocji - „Twoje lato w wymiarze Mastercard”
Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji - "Twoje lato w wymiarze Mastercard"
Załącznik nr 2 do Regulaminu promocji - "Twoje lato w wymiarze Mastercard"
Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe - Klient INSTYTUCJONALNY Obowiązuje do 30.11.2020 r.
Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe - Klient INSTYTUCJONALNY Obowiązuje od 01.12.2020 r. wdrożona decyzją Zarządu z dnia 29.10.2020 r.
TOIP_F_20201110
Taryfa opłat i prowizji pobieranych za czynności i usługi bankowe - Klient INSTYTUCJONALNY Obowiązuje od 15.12.2020 r. wdrożona decyzją Zarządu z dnia 12.11.2020 r.
Taryfa opłat i prowizji pobieranych za czynności i usługi bankowe - Klient INSTYTUCJONALNY Obowiązuje od 01.01.2021 r.
Taryfa opłat i prowizji pobieranych za czynności i usługi bankowe - Klient INDYWIDUALNY Obowiązuje do 31.01.2021 r.
Taryfa opłat i prowizji pobieranych za czynności i usługi bankowe - Waluty WYMIENIALNE Obowiązuje od 20.10.2020 r.
Instrukcja parowania i obsługi Tokena Mobilnego MAA
Ujawnienie informacji o charakterze jakościowym i ilościowym - 2016 rok Ujawnienie informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących profilu ryzyka Banku, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń oraz innych informacji podlegających obowiązkowym ujawnieniom - 2016 rok
Ujawnienia art 111a
Informacje ujawniane na podstawie art. 111a ust. 1 Prawa bankowego
Umowa ramowa
Warunki Korzystania z Portfela SGB
Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego
Wykaz kart, które mogą być dodane do wybranego portfela cyfrowego
Wykaz_zmian_W_TOIP_Klient_instytucjonalny_kredyty
Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o debetową kartę płatniczą oraz o korzystanie z usługi bankowości elektronicznej
Wniosek COVID Klient indywidualny - (Pobierz)
Załącznik 1 - Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego, pożyczki pieniężnej
Wniosek COVID Klient instytucjonalny - (Pobierz)
Załącznik 3 - Formularz danych klienta
Załącznik 1 - Wykaz banków biorących udział w promocji
Załącznik 2 - Zasady rozpatrywania reklamacji
Załącznik 3 - Zasady przetwarzania danych osobowych - uczestnik
Załącznik 3 - Zasady przetwarzania danych osobowych - pełnomocnik
Załącznik 10 - Dane finansowe dla podmiotów - KPiR
Załącznik 11 - Dane finansowe dla podmiotów - Karta Podatkowa
Załącznik 12 - Dane finansowe dla podmiotów - Ryczałt Ewidencjonowany
Załącznik 13 - Dane finansowe dla podmiotów prowadzących Księgi Rachunkowe
Załącznik 14 - Informacja o prowadzonej działalności rolniczej
Załącznik 15 - Dane finansowe dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą
Załącznik 2 - Wniosek o udzielenie, odnowienie kredytu odnawialnego
Załącznik 57 - Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkownika karty
Załącznik 6 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów
Załącznik 7 - Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów
Załącznik 8 - Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu podatku oraz składek wobec ZUS_KRUS
Załącznik 9 - Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Wykaz Banków biorących udział w promocji „Mastercard – karta praktyczna i ładna”
Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych
TWOJE ŻYCIE W WYMIARZE MASTERCARD - Załącznik 3
Oświadczenie Uczestnika Promocji
Załącznik nr 1 do regulaminu promocji
Regulamin loterii promocyjnej "Lokata SGB (Lato 2017)" - Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 do promocji Lokata SGB - Wiosna 2017
Załącznik nr 1 do regulaminu loterii promocyjnej "Lokata SGB (Zima 2017)"
Załącznik 1 - Wykaz banków biorących udział w promocji
Regulamin loterii promocyjnej "Lokata SGB (Lato 2016)" - Załącznik nr 2
Załącznik 2 - Zasady rozpatrywania reklamacji
Załącznik 3 - Zasady przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 1 - Wykaz Banków biorących udział w promocji
TWOJE ŻYCIE W WYMIARZE MASTERCARD - Załącznik 1
Regulamin promocji "Twoja karta, Twoje możliwości" - Załącznik 1
Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków
Regulamin promocji "Twoja karta, Twoje możliwości" - Załącznik 2
TWOJE ŻYCIE W WYMIARZE MASTERCARD - Załącznik 2
Załącznik nr 2 - Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków
Załącznik nr 4 - Zasady przetwarzania danych osobowych pełnomocników
Regulamin loterii promocyjnej "Lokata SGB (Jesień 2016)" - Załącznik nr 2
Regulamin loterii promocyjnej "Lokata SGB (Jesień 2016)" - Załącznik nr 3
Zasady polityki informacyjnej w zakresie kontaktów z klientami, udziałowcami i inwestorami
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów
Zebrania Grup Czlonkowskich 09.06.2020 r. (Pobierz plk)
Zebrania grup członkowskich w 2016 roku
Zasady ładu korporacyjnego Poznańskiego Banku Spółdzielczego
Informacja o zebraniu przedstawicieli PBS - 2018 r.

REKLAMACJE

Zasady rozpatrywania reklamacji
Formularz reklamacji dla klienta detalicznego
Formularz reklamacji dla klienta instytucjonalnego
Formularz reklamacji operacji kartowej dla klienta detalicznego
Formularz reklamacji operacji kartowej dla klienta instytucjonalnego
Informacja o zasadach rozpatrywania reklamacji
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies. Akceptuję