wu-button-small
   BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
/Pliki do pobrania
Pliki do pobrania2015-09-17T01:30:40+00:00

DEPOZYTY - Regulaminy i wnioski dotyczące klienta indywidualnego

Wniosek o otwarcie Podstawowego Rachunku Płatniczego
Regulamin realizacji przez Bank poleceń wypłaty w obrocie dewizowym
Formularz zastrzeżenia środków dostępu
Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych
Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard
Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

DEPOZYTY - Regulaminy i wnioski dotyczące klienta instytucjonalnego

Regulamin realizacji przez Bank poleceń wypłaty w obrocie dewizowym
Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych
Formularz zastrzeżenia środków dostępu
Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

KREDYTY - Kredyty gotówkowe

Lista wymaganych dokumentów do wniosku kredytowego

Pozostałe

Regulamin Promocji „Wakacyjny kredyt prosto liczony”
Biuletyn makroekonomiczny 04-2019
Nieruchomości na sprzedaż
Biuletyn makroekonomiczny 05-2019
Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych
Biuletyn makroekonomiczny 11-2018
REGULAMIN PROMOCJI - DOBRA RATA DLA STAŁYCH KLIENTÓW
Wykaz Banków biorących udział w promocji „Mastercard – karta praktyczna i ładna”
Oświadczenie Uczestnika Promocji
Biuletyn makroekonomiczny 02-2019
Protokół z Zebrania Przedstawicieli z dnia 24 marca 2018
Projekty uchwał
Biuletyn makroekonomiczny 01-2019
Opis polityki wynagrodzeń
Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków
Regulamin obrad
Instrukcja parowania i obsługi Tokena Mobilnego MAA
Porządek obrad
Informacje o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej Banku i Zarządu Banku wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe
Regulamin Mastercard - karta praktyczna i ładna
TPP Zgłoszenie problemu
Biuletyn makroekonomiczny 12-2018
Załącznik 13 - Dane finansowe dla podmiotów prowadzących Księgi Rachunkowe
Załącznik 3 - Zasady przetwarzania danych osobowych - pełnomocnik
Załącznik 2 - Wniosek o udzielenie, odnowienie kredytu odnawialnego
Załącznik 57 - Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkownika karty
Załącznik 2 - Zasady rozpatrywania reklamacji
TPP Zamówienie
Załącznik 1 - Wykaz banków biorących udział w promocji
Załącznik 2 - Zasady rozpatrywania reklamacji
Załącznik 1 - Wykaz banków biorących udział w promocji
Sprawozdanie finansowe
Biuletyn makroekonomiczny 03-2019
Załącznik 3 - Zasady przetwarzania danych osobowych
Regulamin - Jesienne przyjemności VISA
Sprawozdanie z działalności
Załącznik 11 - Dane finansowe dla podmiotów - Karta Podatkowa
Załącznik 12 - Dane finansowe dla podmiotów - Ryczałt Ewidencjonowany
Regulamin promocji KKS Lech Nowe rozdanie
Regulamin konkursu - "Wakacje z Orange 5"
Załącznik 3 - Zasady przetwarzania danych osobowych - uczestnik
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Token MAA (mobilny)
Załącznik nr 2 - Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków
Załącznik nr 1 - Wykaz Banków biorących udział w promocji
Załącznik 15 - Dane finansowe dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą
Biuletyn makroekonomiczny 10-2018
Regulamin Promocji „Kredyt mieszkaniowy – Spełnione marzenia”
Regulamin Promocji  „Mastercard – więcej na wakacje” oraz Załącznik nr 3 - Zasady przetwarzania danych osobowych, Oświadczenie Uczestnika
Załącznik 10 - Dane finansowe dla podmiotów - KPiR
Regulamin promocji - "Wiele za niewiele"
Biuletyn makroekonomiczny 08-2018
Załącznik nr 4 - Zasady przetwarzania danych osobowych pełnomocników
Opinia z badania sprawozdania finansowego
Załącznik 14 - Informacja o prowadzonej działalności rolniczej
Formularz informacyjny - Przeniesienie rachunku płatniczego
Regulamin promocji „Visa – nadchodzą wielkie emocje”
Załącznik 8 - Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu podatku oraz składek wobec ZUS_KRUS
Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków
Wykaz Banków biorących udział w promocji Visa
Załącznik 9 - Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Umowa ramowa
Sprawozdanie biegłego rewidenta 2018
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Importy
Regulamin Promocji „Kredyt gotówkowy dla posiadaczy rachunku oraz karty płatniczej”
PORADNIK : E-SKŁADKA PYTANIA I ODPOWIEDZI
Biuletyn makroekonomiczny 03-2018
Oprocentowanie depozytów - obowiązujące od 03.12.2018 r.
Załącznik nr 1 do regulaminu loterii promocyjnej "Kredyt wiosenny 2018"
Regulamin promocji - kredyt świąteczny
Załącznik nr 1 do regulaminu
Załącznik nr 2 do regulaminu
Regulamin promocji - RADOŚĆ Z ŻYCIA! VISA… TO POCZĄTEK
Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków
Regulamin promocji „Kredyt gotówkowy dla posiadacza nieruchomości”
Kredyt świąteczny - RRSO
TWOJE ŻYCIE W WYMIARZE MASTERCARD - Załącznik 3
Informacja o danych finansowych podmiotu.
Informacja o danych finansowych podmiotu.
Regulamin promocji "Twoja karta, Twoje możliwości" - Załącznik 2
Informacja o danych finansowych podmiotu.
TWOJE ŻYCIE W WYMIARZE MASTERCARD - Załącznik 1
Załącznik nr 1 do regulaminu promocji
Załącznik 5 - Klauzula informacyjna BIK
Informacja o danych finansowych podmiotu.
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów
Oświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów
Biuletyn makroekonomiczny 09-2017
Regulamin Udzielania Kredytów Konsumenckich I Pożyczek
Załącznik 53 - Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych do wniosku o kredyt
TWOJE ŻYCIE W WYMIARZE MASTERCARD - Załącznik 2
Załącznik 56 - Upoważnienie (BIG IM+BIK+ZBP)
TWOJE ŻYCIE W WYMIARZE MASTERCARD - Regulamin
Regulamin promocji "Twoja karta, Twoje możliwości" - Załącznik 1
Załącznik nr 2 do Regulaminu promocji - "Twoje lato w wymiarze Mastercard"
Regulamin loterii promocyjnej "Lokata SGB (Jesień 2016)"
Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji - "Twoje lato w wymiarze Mastercard"
Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego
Regulamin loterii promocyjnej "Lokata SGB (Jesień 2016)" - Załącznik nr 2
Regulamin promocji - "Plecak za doładowanie"
Regulamin promocji "Twoja karta, Twoje możliwości"
Arkusz informacyjny dla deponentów
Umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o debetową kartę płatniczą oraz o korzystanie z usługi bankowości elektronicznej
Regulamin promocji - "Z Mastercard dostajesz więcej”
Regulamin promocji
Biuletyn makroekonomiczny 11-2017
Biuletyn makroekonomiczny 04-2017
Regulamin loterii promocyjnej "Lokata SGB (Lato 2016)" - Załącznik nr 2
Klient Instytucjonalny - Wniosek o zmianę w elektronicznych kanałach dostępu
Biuletyn makroekonomiczny 05-2017
Regulamin loterii promocyjnej "Kredyt wiosenny 2018"
Biuletyn makroekonomiczny 03-2017
Załącznik 7 - Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów
Załącznik 6 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów
Regulamin promocji - „Twoje lato w wymiarze Mastercard”
Załącznik nr 1 do promocji Lokata SGB - Wiosna 2017
Informacje ujawniane na podstawie art. 111a ust. 1 Prawa bankowego
Biuletyn makroekonomiczny 01-2017
Oświadczenie o źródle i wysokości dochodów
Warunki Korzystania z Portfela SGB
Sprawozdanie biegłego rewidenta 2017
Informacja o zebraniu przedstawicieli PBS - 2018 r.
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Doładowania
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Terminarz
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Przepływy
Biuletyn makroekonomiczny 06-2017
Przewodnik po Portfelu SGB
Klient Indywidualny - Wniosek o zmianę w elektronicznych kanałach dostępu
Informacja o danych finansowych podmiotu.
Biuletyn makroekonomiczny 02-2017
Biuletyn makroekonomiczny 07-2017
Regulamin loterii promocyjnej "Lokata SGB (Jesień 2016)" - Załącznik nr 3
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Wiadomości
REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH I POŻYCZEK
Zebrania grup członkowskich w 2016 roku
Bilans 2018
REGULAMIN PROMOCJI
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Geolokalizacja
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Lokaty
Formularz danych klienta
Platforma Walutowa PBS - Instrukcja użytkownika
Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe - Klient INSTYTUCJONALNY - obowiązuje od 01.09.2018 r.
Minimalny zakres ubezpieczenia
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Koszyk płatności
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Kredyty
Scenariusz testów
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Opis formatów i struktur plików importu i eksportu danych
Załącznik 1 - Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego, pożyczki pieniężnej
Rachunek zysków i strat 2017
Regulamin loterii promocyjnej "Lokata SGB (Lato 2017)"
Oprocentowanie depozytów - obowiązujące od 02.01.2019 r.
Przykładowy schemat importu/eksportu danych
RACHUNEK WYNIKÓW
Załącznik 3 - Formularz danych klienta
Regulamin promocji Lokata SGB - Wiosna 2017
OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Konfiguracja dostępu
CBP - Arkusz testów
BILANS
Oprocentowanie kredytów - obowiązujące od 01.09.2018 r.
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Rachunki
Protokół z zebrania przedstawicieli PBS - 2017 r.
Ocena stosowania ZŁK w 2017 roku
Załącznik nr 1 do regulaminu loterii promocyjnej "Lokata SGB (Zima 2017)"
Dokumentacja Użytkownika – Suplement
Bilans 2017
Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem – Raport za 2013 rok – aktualizacja
Regulamin loterii promocyjnej "Lokata SGB (Lato 2017)" - Załącznik nr 1
CBP - Ankieta
Opis systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej
Oświadczenie na temat adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem w instytucji - 2016 rok
BILANS, RACHUNEK WYNIKÓW, OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA
Dokumentacja Użytkownika – Instrukcja konfiguracji przeglądarek internetowych
Zasady ładu korporacyjnego Poznańskiego Banku Spółdzielczego
Zasady polityki informacyjnej w zakresie kontaktów z klientami, udziałowcami i inwestorami
Opis formatów i struktur plików wykorzystywanych do importu i eksportu danych
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Przelewy
Regulamin działania zebrań grup członkowskich
BILANS, RACHUNEK WYNIKÓW, OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA
Oświadczenie o posiadanych zobowiązaniach finansowych
Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej
Przedsiębiorcy, którym Bank zleca wykonywanie czynności bankowych
BILANS, RACHUNEK WYNIKÓW, OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA
Dokumentacja Użytkownika
Regulamin loterii promocyjnej "Lokata SGB (Zima 2017)
Statut Poznańskiego Banku Spółdzielczego
Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych
Dokumentacja użytkownika systemu CBP - Nowa Bankowość Elektroniczna
KNF_przewodnik_BE.pdf
Oświadczenie dotyczące ryzyka - 2016 rok
Ujawnienie informacji o charakterze jakościowym i ilościowym - 2016 rok Ujawnienie informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących profilu ryzyka Banku, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń oraz innych informacji podlegających obowiązkowym ujawnieniom - 2016 rok
Schemat organizacyjny Poznańskiego Banku Spółdzielczego
Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe - Klient INDYWIDUALNY
SZYBKI START - dla nowych użytkowników - Klient Indywidualny, Klient Firmowy
Oprocentowanie kredytów - obowiązujące do 31.08.2018 r.
Sterownik czytnika kart chipowych (32/64bit) Pobierz plik

MD5: ef004927ffff4efe613d94c3ed33c4ae
SHA1: 4d9b1d05a84d89b9c5cb99e35518c4d8f10fb681

Oprocentowanie depozytów - obowiązujące do 02.12.2018 r.
Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe - Klient INSTYTUCJONALNY - obowiązuje do 31.08.2018 r.
Instrukcja obsługi - token VASCO 260

REKLAMACJE

Formularz reklamacji operacji kartowej dla klienta instytucjonalnego
Formularz reklamacji dla klienta instytucjonalnego
Formularz reklamacji operacji kartowej dla klienta detalicznego
Formularz reklamacji dla klienta detalicznego
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies. Akceptuję