Kontakt2020-01-23T10:48:33+00:00

Adresy i godziny otwarcia

Centrala

Poznański Bank Spółdzielczy
ul. Bolesława Krzywoustego 3
61-144 Poznań

Sekretariat

telefon: 61 859 88 00
faks: 61 859 88 02
e-mail: pbs@pbs.poznan.pl

Administracja

telefon: 61 859 88 67

Marketing

telefon: 61 859 88 09

Stanowisko ds. bezpieczeństwa

e-mail: bezpieczenstwo@pbs.poznan.pl

Kod SWIFT/BIC banku

GBWCPLPP

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości odnośnie oferowanych przez nasz Bank produktów i usług, zasad organizowanych przez bank konkursów i promocji, chcą uzyskać informacje o aktualnych opłatach czy też jakiekolwiek inne pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po wypełnieniu wniosku doradca z naszego Banku skontaktuje się z Państwem.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail przez Poznański Bank Spółdzielczy z siedzibą w Poznaniu (61-144) ul. Bolesława Krzywoustego 3, jako Administratora danych osobowych, zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – wraz z obowiązującymi przepisami krajowymi - w celach niezbędnych do przygotowania umowy. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych jak i przysługujących Panu/Pani prawach znajdują się w Polityce Prywatności.

CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.

Korzystając z niniejszej opcji możesz w łatwy sposób, bez dodatkowej wizyty w naszej placówce, dostarczyć do Banku obrazy dokumentów potwierdzających ubezpieczenie nieruchomości, wywiązując się w ten sposób z zobowiązań określonych w umowie kredytowej zawartej z Bankiem.
O czym należy pamiętać !
 1. Akceptujemy wyłącznie polisy ubezpieczeniowe w ramach których zachowany został określony przez Bank minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej dla poszczególnych rodzajów ubezpieczenia.

Informacja o akceptowanym przez Bank minimalnym zakresie ochrony ubezpieczeniowej dla poszczególnych rodzajów ubezpieczenia można znaleźć tutaj.

 1. Przesyłając polisę pamiętaj o dołączeniu potwierdzenia opłacenia składki.

W przypadku składek płatnych w ratach, pamiętaj, aby każdorazowo w momencie opłacenia kolejnej raty składki ubezpieczeniowej dostarczyć do Banku potwierdzenie jej opłacenia.

 1. Jeżeli polisa została opłacona po terminie, dołącz do niej potwierdzenie od Ubezpieczyciela informujące, iż ubezpieczenie nie wygasło.
 1. Z potwierdzenia opłacenia składki ubezpieczeniowej musi wyraźnie wynikać, z tytułu której polisy opłacona została składka, a w przypadku płatności składki ubezpieczeniowej na raty także numer raty, która jest opłacana.
 1. Z treści polisy ubezpieczeniowej (lub dodatkowych adnotacji zamieszczonych na polisie przez osoby upoważnione) winno wynikać, iż prawa z polisy zostały scedowane na Poznański Bank Spółdzielczy.
 1. W przypadku ubezpieczenia majątku w innym, niż dotychczas zakładzie ubezpieczeń, wymagane jest podpisanie z Bankiem nowej umowy przelewu wierzytelności z polisy.
 1. Podczas podłączania dokumentów, które mają zostać przesłane do Banku, udostępnione jest dodatkowe pole, w którym można wpisać dodatkowe informacje dla osoby, która będzie weryfikowała polisę ze strony Banku. Pole to jest opcjonalne, jednak ewentualne dodatkowe informacje przekazane na temat np. kredytu, którego dotyczy polisa, mogą ograniczyć konieczność dodatkowego kontaktu pracownika Banku z kredytobiorcą w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z przesłanym dokumentem.
 1. Przed przesłaniem dokumentów, sprawdź czy obrazy są czytelne i kompletne.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Podaj NIP w formacie XXXXXXXXXX

ZAŁĄCZNIKI


Akceptowane formaty załączników: dokumenty PDF oraz pliki graficzne (JPG, TIFF, PNG, GIF). Maksymalny rozmiar pliku: 10MB


Akceptowane formaty załączników: dokumenty PDF oraz pliki graficzne (JPG, TIFF, PNG, GIF). Maksymalny rozmiar pliku: 10MB

OŚWIADCZENIA

o zgodności przesyłanych dokumentów z oryginałami. Mam świadomość odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji oraz, że w razie wątpliwości Bank może wymagać uzupełnienia dokumentów lub ich przedłożenia w oryginale.

DANE OSOBOWE

Poznański Bank Spółdzielczy z siedzibą w Poznaniu (61-144) ul. Bolesława Krzywoustego 3, jako Administrator danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/a dane osobowe zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej „RODO”) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – wraz z obowiązującymi przepisami krajowymi - w celach niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu oraz polisie ubezpieczeniowej w celu obsługi niniejszego zgłoszenia przez administratora danych, zgodnie z przepisami RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)

swoje prawa w zakresie danych osobowych wynikające z przepisów RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), w tym prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i wniesienia sprzeciwu.

na wysyłanie na mój adres poczty elektronicznej korespondencji mailowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1219 z późn zm.)

na używanie przez Poznański Bank Spółdzielczy do kontaktów ze mną telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z przepisami Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm..), w celach obsługi niniejszego zgłoszenia.

Prosimy o zaznaczenie pola poprzez wstawienie znaku „✓”. Zaznaczenie pola oznacza udzielenie zgody. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek pola oznacza nieudzielenie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne ale niezbędne do przesyłania i akceptacji plików zawierających dokumenty potwierdzające ubezpieczenie.


CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.

Korzystając z niniejszej opcji możesz w łatwy sposób, przed wysyłką dokumentów pocztą lub dostarczeniem ich do naszej placówki, dostarczyć do Banku obrazy dokumentów stanowiących sprawozdania finansowe.
O czym należy pamiętać !
 1. Akceptujemy wyłącznie sprawozdania finansowe podpisane przez osoby upoważnione.
 2. Przesyłając sprawozdania finansowe pamiętaj, żeby były odpowiednie dla rodzaju prowadzonej działalności oraz typu sprawozdawczości.
 3. W przypadku kiedy posiadają Państwo kredyt udzielony na:
  • budowę nieruchomości mieszkaniowych lub komercyjnych przeznaczonych na sprzedaż – prosimy o wypełnienie „Dodatkowej informacji do monitoringu dot. developera” indywidualnie dla każdej inwestycji,
  • finansowanie inwestycji mieszkaniowej lub komercyjnej na wynajem – prosimy o dostarczenie aktualnego zestawienia najemców wraz z miesięczną stawką najmu
 4. Po skorzystaniu z tej formy dostarczenia prosimy o wysłanie oryginałów dokumentów
  • za pośrednictwem poczty polskiej na adres:

POZAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
Centrala – Wydział Monitoringu
Bolesława Krzywoustego 3
61-144 Poznań

  • lub dostarczenie ich do jakiejkolwiek Placówki.
 1. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Monitoringu
 2. Podczas podłączania dokumentów, które mają zostać przesłane do Banku, udostępnione jest dodatkowe pole, w którym należy wpisać dodatkowe informacje dla osoby, która będzie weryfikowała polisę ze strony Banku.
 3. Przed przesłaniem dokumentów, sprawdź czy obrazy są czytelne i kompletne.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Podaj NIP w formacie XXXXXXXXXX


Akceptowane formaty załączników: dokumenty PDF oraz pliki graficzne (JPG, TIFF, PNG, GIF). Maksymalny rozmiar pliku: 10MB


Akceptowane formaty załączników: dokumenty PDF oraz pliki graficzne (JPG, TIFF, PNG, GIF). Maksymalny rozmiar pliku: 10MB


Akceptowane formaty załączników: dokumenty PDF oraz pliki graficzne (JPG, TIFF, PNG, GIF). Maksymalny rozmiar pliku: 10MB


Akceptowane formaty załączników: dokumenty PDF oraz pliki graficzne (JPG, TIFF, PNG, GIF). Maksymalny rozmiar pliku: 10MB

OŚWIADCZENIA

o zgodności przesyłanych dokumentów z oryginałami. Mam świadomość odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji oraz, że w razie wątpliwości Bank może wymagać uzupełnienia dokumentów.

CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies. Akceptuję