Wniosek o ulgę w spłacie kredytu2020-07-15T15:35:36+00:00
Pasted

Szanowni Klienci,

Mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności związane z wprowadzonym stanem pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 oraz podjętymi przez rząd działaniami,  Poznański Bank Spółdzielczy  opracował specjalną procedurę COVID dla kredytów i pożyczek  udzielonych Klientom naszego Banku.

 

Bank umożliwia odroczenie rat kapitałowych Klientom indywidualnym oraz Klientom instytucjonalnym.

 1. Klient indywidualny

Klient może wnioskować o prolongatę rat kapitałowych do dnia 30.09.2020 r – wskazując wybrany przez siebie okres odroczenia rat max. do 6 miesięcy.

2. Klient instytucjonalny

 Klient może wnioskować o prolongatę rat kapitałowych do dnia 30.09.2020 r- wskazując okres odroczenia rat max. do 6 miesięcy

Dla Klientów indywidualnych i biznesowych:

Produkty odnawialne (kredyty w rachunku, karty kredytowe), które nie spełniają standardowych warunków odnowienia do 30.09.2020r., po uzgodnieniu z Klientem mogą zostać odnowione na okres do 6 miesięcy.

Podstawą do podjęcia przez Bank decyzji o zawieszeniu spłat kapitału będzie złożony przez Klienta wniosek

Wniosek może zostać złożony przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan lub czytelne zdjęcie)

Bank nie będzie pobierać żadnych opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat.

Szczegółowe informacje przekażą Państwu pracownicy naszego Banku.

 

JAK WNIOSKOWAĆ O ODROCZENIE SPŁAT RATY KREDYTU?

Pasted into Wniosek o ulgę w spłacie kredytu - Wniosek o ulgę w spłacie kredytu

WAŻNE INFORMACJE:

  • Wszystkie dokumenty należy kierować na dedykowany adres mailowy tj. wsparcie@pbs.poznan.pl  lub załączać za pomocą formularza
  • We wniosku należy szczegółowo opisać uzasadnienie – jaki wpływ ma lub miała pandemia koronawirusa SARS-Cov-2 na spłatę kredytu
  • Zastosowanie karencji w spłacie kapitału na wskazany przez Klienta okres powoduje automatyczne wydłużenie okresu obowiązywania umowy o ten sam okres – istnieje możliwość indywidualnego ustalenia sposobu spłaty prolongowanych rat kredytu dla każdego Klienta

DOKUMENTY DO POBRANIA:

right files arrow 29 - Wniosek o ulgę w spłacie kredytuWniosek COVID Klient indywidualny - (Pobierz), 827,8 KiB

right files arrow 29 - Wniosek o ulgę w spłacie kredytuWniosek COVID Klient instytucjonalny - (Pobierz), 827,1 KiB

Wniosek o ulgę w spłacie kredytu - COVID

CAPTCHA image

To pomoże zabezpieczyć się nam przed spamem. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Przedłużenie okresu obowiązywania jednolitych zasad oferowania narzędzi pomocowych przez banki – moratorium pozaustawowego

W związku z przedłużeniem do dnia 30 września 2020 r. przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego stosowania Wytycznych dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, które banki stosują w związku z kryzysem wywołanym COVID-19 (komunikat EBA z dnia 19 czerwca 2020 r.[1]) podjęto decyzję o przedłużeniu okresu obowiązywania do 30 września 2020 r. (pierwotnie miało ono obowiązywać do 30 czerwca 2020 r.)„Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego” (tj. moratorium pozaustawowego w rozumieniu ww. Wytycznych EBA).

W związku z powyższym Związek Banków Polskich wystąpił do UKNF o notyfikację do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego przedłużenia obowiązywania Stanowiska.

Podkreślić należy, że pozostałe postanowienia Stanowiska nie ulegają zmianie (jedyną zmianą jest wydłużenie terminów na składanie wniosków przez klientów).

Moratorium obejmuje zatem instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 września 2020 r..

Kto może skorzystać z instrumentów pomocowych?

Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek. Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 30 września 2020 r.

W tabeli zapisaliśmy kryteria dla każdej z grup:

Grupa kredytobiorcówKryteria kwalifikacji
indywidualni, mikro i mali przedsiębiorcy:

(podmioty obsługiwane w ramach bankowości detalicznej)

ü  opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie może przekraczać 30 dni na:

·         29 lutego 2020 r. lub

·         dzień złożenia wniosku przez klienta

średni przedsiębiorcy:

(podmioty które nie są mikro, małym lub dużym przedsiębiorcą)

ü  kredytobiorca ma zdolność kredytową na koniec 2019 r. (z zastrzeżeniem, że nie oceniamy zdolności kredytowej na dzień złożenia wniosku),

–  sytuacja kredytobiorcy przejściowo pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa,

–  na dzień złożenia wniosku wobec kredytobiorcy:

·         nie zgłoszono wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne,

·         nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa,

·         nie toczy się postępowanie egzekucyjne.

duzi przedsiębiorcy:

 

Na czym polegają działania pomocowe dla kredytobiorców?

Grupa kredytobiorcówKorzyści
indywidualni, mikro i mali przedsiębiorcyodroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych w trybie automatycznym lub uproszczonym maksymalnie na

–  6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

średni przedsiębiorcyodroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych maksymalnie na:

6 miesięcy – dla rat kapitałowych,

3 miesięcy – dla rat kapitałowo-odsetkowych

(niezależnie od liczby złożonych wniosków)

duzi przedsiębiorcyodroczenie spłat rat kapitałowych maksymalnie na:

–  6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

Działania pomocowe dla innych produktów

Stanowisko określa również działania pomocowe dla innych produktów – zgodnie z tabelą:

Grupa produktówKorzyści
produkty odnawialne które nie spełniają standardowych warunków odnowienia do 30 września 2020 r. (kredyty w rachunku, karty kredytowe)odnowienie w trybie uproszczonym w uzgodnieniu z klientem na okres maksymalnie:

–  6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

produkty leasingowe (w ramach grupy kapitałowej danego banku)odroczenie lub obniżenie spłaty raty leasingowej (części kapitałowej), na uzgodniony z klientem okres, maksymalnie na:

–  6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

produkty faktoringowe (w ramach grupy kapitałowej danego banku)odroczenie spłaty należnej od klienta na uzgodniony okres, maksymalnie:

–  6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że uzyskanie dodatkowego zabezpieczenia transakcji z wykorzystaniem narzędzi pomocowych oferowanych w ramach programów rządowych nie warunkuje udzielenia pomocy w formie przewidzianej w moratorium.

Dodatkowo wskazujemy, że – niezależnie od narzędzi pomocowych wskazanych w moratorium – instrumenty pomocowe przewidziane w odrębnych ustawach mogą przewidywać inne kryteria dostępu do danego instrumentu, uwzględniające w szczególności zasady przyznawania pomocy publicznej.

 

Warszawa 30.06.2020 r.                                         

  

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

[1] https://eba.europa.eu/eba-extends-deadline-application-its-guidelines-payment-moratoria-30-september

right files arrow 29 - Wniosek o ulgę w spłacie kredytuStanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego (pobierz), 30,2 KiB

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies. Akceptuję